Majkel 3 miesiące temu

Istota biznesu według psychologów - jak osiągnąć sukces?

Przedsiębiorczość jest ważnym przedmiotem badań psychologów. Starają się oni opracować teorie, które wyjaśniałyby, jak to się dzieje, że ludzie osiągają sukces w biznesie. Psychologia biznesu odgrywa zatem ogromną rolę we współczesnych gospodarkach - staje się podstawą do opracowywania strategii i znajdowania rozwiązań dla różnych problemów w świecie biznesu. Jaki według psychologów jest duch biznesu?


Dużo miejsca w tym dorobku zajmują rozważania na temat potrzeb i motywacji ludzi. Zwłaszcza ta druga cecha okazuje się mieć fundamentalne znaczenie. Motywacja pracowników jest kluczem do sukcesu organizacji. To poziom zaangażowania, motywacji i energii, które pracownicy firmy codziennie wnoszą do pracy. Bez tego firmy doświadczają zmniejszonej produktywności, niższych poziomów produkcji i prawdopodobnie nie uda im się również osiągnąć ważnych celów. Im bardziej zmotywowani są pracownicy, tym silniejszy jest zespół. Im więcej pracy zespołowej i indywidualnego wkładu pracowników, tym bardziej zyskowna i skuteczna jest firma. Motywacja doprowadzi do optymistycznego i ambitnego nastawienia w miejscu pracy. Osoby zmotywowane przez siebie chcą być jak najlepsze bez względu na to, gdzie pracują i często biorą odpowiedzialność za projekty, nawet jeśli nie muszą.


Duże znaczenie w tym kontekście ma słynna piramida Maslowa. Psycholog ten opracował hierarchię potrzeb, które człowiek musi zaspokoić, by mógł w pełni realizować swój potencjał. Potrzeby te są ważne z perspektywy społecznej aktywności ludzi i ich działalności w różnych organizacjach, w biznesie także. Ważnym pojęciem jest tu samorealizacja. Satysfakcja z prowadzonej działalności jest niezwykle istotna z perspektywy tego, czy dany przedsiębiorca osiągnie sukces. Samorealizacja określa twój cel w życiu i jest odpowiedzią na twoją ostateczną egzystencję w tej ludzkiej postaci. Maslow definiuje samorealizację następująco: jako zdolność do kontrolowania własnego losu i poczucia sensu i celu w swoim życiu. Na tym poziomie pracownicy czują, że ich pracodawca inwestuje we własny rozwój – jako całe istoty, a nie tylko pracownicy.


Ważne z perspektywy przedsiębiorczości jest umiejętność patrzenia w przyszłość. Elementem tego powinna być wiara we własne możliwości. Wiara we własne możliwości jest niezbędnym czynnikiem sukcesu każdego przedsięwzięcia biznesowego. Na pewno lepiej uważać na rozwój naszego biznesu. Jednak przedsiębiorcy, którzy są gotowi podjąć ryzyko dla swojego biznesu, odnoszą sukcesy, a także zaczynają wierzyć w siebie. Wiara w siebie jest podstawą wyjątkowego przywództwa, ponieważ pewność siebie pozwala zarządzać i inspirować innych z pewnością i kierunkiem. Nauczenie się, jak wierzyć w siebie, ma kluczowe znaczenie dla stworzenia życia, którego pragniesz.


Psychologowie pozostają zgodni co do tego, co składa się na sukces przedsiębiorcy. Motywacja, samorealizacja i wiara siebie są absolutną podstawą. Czasy są niepewne, dlatego biznesmen nastawiony na sukces powinien umieć na te okoliczności odpowiedzieć swoją niezłomną postawą. Przedsiębiorca musi wierzyć, że jego przyszłość leży w jego rękach. Powinien wykazywać się inicjatywą i umieć współpracować.

Czy Smart TV przejmie rynek gier?

Majkel
3 miesiące temu

Odrobina muzyki od

Majkel
2 miesiące temu

Oddając hołd legendzie

Majkel
3 miesiące temu

Jak kupić samochód używany - praktyczny poradnik

Majkel
3 miesiące temu

Dlaczego samoświadomość jest tak ważna w biznesie?

Majkel
2 miesiące temu